Απολογισμός Τράπεζας Χρόνου

Απολογισμός Τράπεζας Χρόνου.

Η Τράπεζα Χρόνου του Δήμου Πατρέων ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Μάρτιο του 2013, στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Πατρέων». Από τον Μάρτιο έως και σήμερα αριθμεί 119 μέλη από τα οποία τα 84 είναι ενεργά. Μέσα σε αυτό το διάστημα σημειώθηκαν συνολικά 148 αγγελίες από τις οποίες ήταν

[     68 προσφορές προϊόντων,

[     32 προσφορές υπηρεσιών,

[     39 ζήτηση προϊόντων

[     και 9 ζήτηση υπηρεσιών.

Οι συναλλαγές έφτασαν τις 236 ,οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε

[     Αγορές Προϊόντων – Υπηρεσιών (57),

[      Φόρτωση ΤΕΜ σε Χρήστες (177),

[      Μεταφορές από Χρήστη σε Χρήστη (2).

Το σύνολο ΤΕΜ που κυκλοφορούν στην Τράπεζα Χρόνου είναι 4600.