Απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου

 

Απολογισμός ΚοινωνικούΠαντοπωλείου.

 

Τα Κοινωνικό Παντοπωλείο μετρά σχεδόν ένα χρόνο λειτουργίας. Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται αναλυτικά η αύξηση των ωφελούμενων από μήνα σε μήνα, οι ποσότητες προϊόντων που δόθηκαν καθώς και οι αξία των χορηγιών από επιχειρήσεις- ιδιώτες κατά το διάστημα Απριλίου – Δεκεμβρίου.

 

Ας δούμε αναλυτικά πως αυξήθηκαν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου όλο αυτό το διάστημα:

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος*

Σεπτέμβριος*

Οκτώβριος

Νοέμβριος*

Δεκέμβριος

426

440

452

427

-

-

1169

-

1140

 

Οι ποσότητες προϊόντων που δόθηκαν στους ωφελούμενους ανά μήνα:

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος*

Σεπτέμβριος*

Οκτώβριος

Νοέμβριος*

Δεκέμβριος

17.184 τμχ

17.896 τμχ

14.872 τμχ

14.052

τμχ

-

-

32.962

τμχ

-

32.040

τχμ

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αξία των χορηγιών από επιχειρήσεις- ιδιώτες κατά το ίδιο διάστημα:

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος*

Σεπτέμβριος*

Οκτώβριος

Νοέμβριος*

Δεκέμβριος

 

3.469,95 ευρώ

25.999,9 ευρώ

8096,55 ευρώ

4.426,5 ευρώ

-

-

857,2 ευρώ

-

21.491 ευρώ

                       

 

Πρέπει να σημειωθεί πως οι ποσότητες των προϊόντων που δόθηκαν κατά το διάστημα αυτό, προέρχονται από χορηγίες επιχειρήσεων και ιδιωτών , από δράσεις των Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων καθώς και από αγορές που πραγματοποιεί ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων και η Ιερά Μητρόπολη Πατρών.

 

*Σημείωση :  Κατά τους μήνες  Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος λόγω έλλειψης προϊόντων δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές.